Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Akınsoft E - Dönüşüm

e-Dönüşüm Nedir?

e-Dönüşüm Çözümleri | AKINSOFT
e-Fatura Nedir?

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, Gib standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, güvenilir olarak mühürlenmiş, gönderen ve alıcı firma arasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. e-Faturalarınızı e-fatura formatında düzenleyerek 10 yıl boyunca arşivleyebilirsiniz.
Detaylar 

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura, faturaların 10 yıl boyunca saklanması gereken ikinci nüshalarının ve ilgili belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan bir hizmettir. e-Arşiv fatura da e-fatura gibi elektronik fatura sistemine ait bir fatura türüdür. Firmanın e-Arşiv fatura kullanıcısı olabilmesi için önce e-faturaya kayıt olması gerekir.
Detaylar 
e-Arşiv Fatura Nedir?
e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir çözümdür. e-İrsaliye sistemine geçiş yaparak elektronik ortamda irsaliye düzenleyebilir ve alıcı firmaya gönderebilirsiniz.
Detaylar 

e-Defter Nedir?

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği sistemdir. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duymazsınız. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu ile işlemleri hızlandırabilirsiniz.
Detaylar 
e-Defter Nedir?
e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

e-Müstahsil, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarında oluşturulmuş müstahsil makbuzunun, elektronik ortamda oluşturulması ile; hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır.
Detaylar 

e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakat, borç-alacak hesaplarını elektronik ortamda, hızlı ve güvenli olarak karşılaştırabilirsiniz. e-Mutabakat BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.
Detaylar 
e-Mutabakat Nedir?
 

Ücretsiz Tanıtım

İŞLETMENİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER AKINSOFT'TA.

Ücretsiz Tanıtım